Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

Efter en våldtäkt

Reaktionerna efter en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp kan vara mycket olika. De kan komma omedelbart efter eller långt senare (se ”Reaktioner på våld”). Anledningen till att man inte söker hjälp kan vara att man av olika skäl inte vill berätta om det som hänt, eller skäms över att ha blivit våldtagen.

Om man kan är det bra att så fort som möjligt ta kontakt med sjukvården för att få stöd och vård och för att ta prover. Sjukvårdspersonalen kan ta DNA-prover som kan användas som stödbevis mot förövaren och prover på sexuellt överförbara sjukdomar.

Kvinnan behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp. Hon behöver inte heller polisanmäla för att sjukvården ska genomföra en spårsäkring. Om kvinnan i ett senare skede bestämmer sig för att anmäla så finns proverna tillgängliga för polisen.

Om man mår dåligt lång tid efter våldtäkten kan man söka samtalsstöd eller terapi, i grupp eller individuellt. För många kvinnor betyder det mycket att träffa andra som blivit våldtagna och upptäcka att de inte är ensamma om att ha blivit utsatta.

Läs mer om vad som händer efter en våldtäkt i
NCK:s kunskapsbank:

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar