Lättläst English English

Visste du att…

Kvinnofridslinjens webbplats hade nära 325 000 besök under 2014.

Barn som upplever våld

Barn ser, hör och drabbas av att leva med våld i familjen. Ur barnets perspektiv är våld mot kvinnor mammamisshandel om det är riktat mot deras mor. Barn kan bli direkt vittne till att pappan/partnern hotar eller slår deras mamma och lever därför i en mycket utsatt situation.

Våldet har direkt betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Barn som växer upp med våldet i sin vardag kan få beteendestörningar, sömnsvårigheter, ätstörningar, bristande eller högt utvecklad social förmåga (tar ansvar, blir vuxen i förtid, överpresterar), ångest, depression, skam och skuld samt posttraumatiskt stressyndrom. Barnen kan också själva bli utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Läs mer om hur barn upplever våld i
NCK:s kunskapsbank:

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

Kvinnofridslinjens webbplats hade nära 325 000 besök under 2014.