Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

Barn som upplever våld

Barn ser, hör och drabbas av att leva med våld i familjen. Ur barnets perspektiv är våld mot kvinnor mammamisshandel om det är riktat mot deras mor. Barn kan bli direkt vittne till att pappan/partnern hotar eller slår deras mamma och lever därför i en mycket utsatt situation.

Våldet har direkt betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Barn som växer upp med våldet i sin vardag kan få beteendestörningar, sömnsvårigheter, ätstörningar, bristande eller högt utvecklad social förmåga (tar ansvar, blir vuxen i förtid, överpresterar), ångest, depression, skam och skuld samt posttraumatiskt stressyndrom. Barnen kan också själva bli utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Läs mer om hur barn upplever våld i
NCK:s kunskapsbank:

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar