Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

För dig som arbetar med frågorna

Samtal  mellan två personerFör att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är det viktigt att ha kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser.

Kvinnofridslinjen, som drivs av NCK på regeringens uppdrag, är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Vi är många som möter dessa kvinnor i vår yrkesroll och det är viktigt hur vi bemöter och omhändertar kvinnor som utsatts för våld. Även du som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete är välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen för råd.

Läs mer på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen

Du som är yrkesverksam kan beställa informationsmaterial om Kvinnofridslinjen som du kan sprida på din arbetsplats och till dina kollegor.

Gå till beställningssidan på Kvinnofridslinjens webbplats
Länka till Kvinnofridslinjen från din verksamhets webbplats

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

I Nationellt centrum för kvinnofrids uppdrag ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Via NCK:s webbplats kan du ta del av kunskap som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Gå till temasidor om att ställa frågan om våld
Gå till temasidor om omhändertagande efter sexuellt övergrepp
Läs, ladda ner och beställ NCK-publikationer

NCK:s kunskapsbank - Samlad kunskap för kvinnofrid

En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och forskningsprojekt, publikationer från myndigheter, nyskrivna ämnesguider, litteraturtips och en söktjänst.

Besök NCK:s kunskapsbank
Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar