Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

För dig som är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Du kan också få information om vart du kan vända dig inom vården för att få stöd och vård. Eller hur du polisanmäler brott, till exempel kvinnomisshandel, hot eller sexuella övergrepp. Eller vilket stöd du kan få i din kommun.

Läs mer på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar