Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

Om webbplatsen

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 17
Telefon: 018-611 27 93
E-post: info@nck.uu.se eller fornamn.efternamn@nck.uu.se

Läs mer om NCK:s arbete på: www.nck.uu.se

Innehåll och navigering

Webbplatsen innehåller information om Kvinnofridslinjen och om våld mot kvinnor. Webbplatsens huvudavdelningar når du via menyn till vänster. När det finns flera sidor under en avdelning når du dem via undermenyn som kommer fram när du klickar på en menylänk.

Cookies

Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation. Enligt lagen ska alla webbplatser informera om de använder och hur de använder cookies till stöd för webbplatsens funktioner. Kvinnofridslinjens webbplats använder så kallade tillfälliga cookies. I dessa lagras inte personliga uppgifter och de försvinner när du stänger webbläsarfönstret.

Om du ändå inte vill att din dator ska använda cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Offentlighetsprincipen

Nationellt centrum för kvinnofrid är en statlig myndighet. Arbetet vid NCK omfattas därför av offentlighetsprincipen. Det betyder att NCK har skyldighet att spara alla inkomna uppgifter som är viktiga för myndighetens arbete. Meddelanden som skickas till NCK blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Läs mer om offentlighetsprincipen på regeringens webbplats.

Behandling av personuppgifter

När du beställer material på kvinnofridslinjen.se samlar Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) in och behandlar dina personuppgifter. NCK vidarebefordrar dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningen och sparar uppgifterna för att kunna göra uppföljningar.

Läs mer om Personuppgiftslagen på Datainspektionens webbplats.

Länka

På webbplatsen finns både externa och interna länkar. En länk ser ut så här:

Länk till startsidan

En extern länk leder till andra webbplatser. En sådan länk öppnas i ett nytt webbläsarfönster. För att komma tillbaka till NCK:s webbplats stänger du det nya fönstret.

Ladda ned dokument

På webbplatsen finns dokument att ladda ned. De är oftast i pdf-format och ibland i word-format. Länkarna till dokumenten har en symbol som visar dokumentets format. Efter länken anges dokumentets storlek inom parentes. Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

En länk till ett pdf-dokument ser ut så här:

Image Länk till pdf-dokument (105,1 kB)

En länk till ett word-dokument ser ut så här:

Image Länk till word-dokument (19,5 kB)

För att läsa pdf-dokumenten behöver du Acrobat Reader som går att ladda ned gratis. Ladda ned Acrobat Reader på Adobes webbplats.

Anpassa webbplatsen

Du kan själv bestämma storleken på texten. Det gör du i webbläsarens meny. Välj Visa och sedan Textstorlek. Där väljer du mellan alternativen Störst, Större, Mellan, Mindre och Minst.

Synpunkter

Om du har synpunkter på webbplatsen är du välkommen att vända dig till:

Karin Sandell
karin.sandell@nck.uu.se
018-611 98 68

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar