Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

Publikationer

NCK-rapporter om Kvinnofridslinjen

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)
Här redovisas arbetet med det fyraåriga uppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen och nå ut till fler.
Läs publikationen (PDF, öppnas i nytt fönster)

En stödtelefon som alltid är öppen. Kvinnofridslinjen 2009-2012
Denna rapport beskriver utvecklingen av den nationella stödtelefonen under perioden 2009-2012.
Läs publikationen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Lättare att söka hjälp - Kvinnofridslinjens uppbyggnad och första år
I rapporten presenteras arbetet med uppbyggnaden av Kvinnofridslinjen och dess verksamhet under det första året.
Läs publikationen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Andra publikationer från NCK

Första helgen i juni

En serienovell om våldtäkt, som är framtagen genom ett samarbete mellan NCK och Konstfack. Serienovellen finns även på engelska (PDF).

Läs publikationen (PDF)

Världens sämsta sommar

"Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning på serienovellen "Första helgen i juni". Båda serierna är skrivna och tecknade av Matilda Ruta i samarbete med NCK. Serienovellen finns även på engelska (PDF).

Läs publikationen (PDF)

På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats www.nck.uu.se hittar du NCK:s publikationer.

Söker du kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer? I NCK:s kunskapsbank hittar du information om forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar