Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar

Så fungerar Kvinnofridslinjen

Du som är anhörig, vän eller bekant är välkommen att ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. De som svarar har erfarenhet av att ge stöd till våldutsatta kvinnor och deras närstående.

Vi som svarar i telefonen har erfarenhet av att ge stöd till våldutsatta kvinnor och deras närstående. Vi arbetar dagligen med dessa frågor och möter kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild våldshändelse eller kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara en partner eller en annan känd eller okänd person. Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan hjälpa till att förändra situationen för en anhörig eller vän.

Om du vill kan vi informera om öppettider och adresser till olika verksamheter. Till exempel till ett skyddat boende, juristjouren, en kvinnojour eller en tjejjour. Vi har också information om de olika verksamheterna erbjuder terapi eller stödsamtal, vilka språk som talas, om lokalerna är funktionshinderanpassade eller om barnverksamhet finns. Vi har också uppgifter om verksamheterna tar emot missbrukande kvinnor, om de har kunskap om våld i samkönade relationer och om husdjur är tillåtna.

Hos oss kan du också få information om vart du kan vända dig inom vården om din anhörig eller vän har fysiska eller psykiska skador. Eller hur man polisanmäler brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp. Eller vilket stöd man kan få av kommunen.

För dig som är hörselskadad eller har nedsatt talförmåga är det möjligt att ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni. OBS! Samtalet syns på telefonräkningen.

Om du inte talar svenska eller engelska har vi även tillgång till tolkservice på de flesta språk som talas i Sverige. Vi kan även hänvisa till Terrafem och Somaya som är flerspråkiga kvinnojourer.

Du kan också ringa till Kvinnofridslinjen från Åland, 25 500. Det kostar som att ringa ett lokalsamtal och samtalet syns på telefonräkningen.

Läs mer på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Lättläst English English
Lättläst English English

Visste du att…

den mest besökta sidan på webbplatsen är den där vi samlat frågor och svar om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Gå till sidan Frågor och svar