Barn och våld

Barn mår dåligt av att se våld.
De mår extra dåligt om de ser sin mamma bli slagen.

Barn som växer upp med våld hemma
kan få svårt att äta, sova
och kan få ångest och depression.

Barnet kanske tar mer ansvar än vad det klarar av.
Barnet kan också få svårt att lära sig bli vuxen.

Det finns också en risk att barnen själva blir slagna.