Det här är våld mot kvinnor

Förenta Nationerna, FN, säger
att våld mot kvinnor är:

handlingar som ger skador på kroppen
handlingar som ger skador på psyket
att tvingas vara med om sex mot sin vilja.

FN säger också
att hot om detta är våld.

FN säger också
att frihetsberövande är våld.
Frihetsberövande betyder
att någon hindrar dig
från att gå vart du vill.

Allt detta är brottsliga handlingar.
Lagen förbjuder dem.