Psykiskt våld

Psykiskt våld kan se olika ut.
Du kanske blir skrämd, hotad eller förnedrad.
En person kanske kallar dig hora, ful,
eller dum i huvudet hela tiden.
Det är psykiskt våld
och kallas också psykisk misshandel.

Det kan vara svårt för någon att förstå
att det är misshandel
och det kan vara svårt att berätta
om sådan misshandel.

Psykiskt våld kan också vara
om din partner
inte låter dig träffa andra människor,
din släkt eller dina vänner,
om du inte får göra det
som du är intresserad av,
och om din partner talar illa om dig inför andra.

Psykisk misshandel kan också vara hot mot dig,
mot dina barn, dina husdjur
eller dina saker eller dina pengar.
Du kanske inte får äta, tvätta dig, sova
eller åka till sjukhuset.

Det kan vara svårt att anmäla psykiskt våld till polisen,
men om du ringer till oss
kan du få stöd
och information om vad du kan göra.