Våld mot kroppen

Våld mot kroppen kan vara till exempel vara
örfilar, knuffar, drag i håret, stryptag,
knivhugg och mordförsök.

Allt detta är ett brott
och förbjudet.
Du kan anmäla det till polisen.