Så här arbetar Kvinnofridslinjen

Du ringer oss på telefonnummer 020-50 50 50
och får tala med någon som kan ge dig stöd.
Du kan också ringa oss om du har frågor om våld.

Vi som svarar i telefonen
är utbildade socionomer och sjuksköterskor.
Vi är vana vid att möta och tala med människor
som mår dåligt.

Vi har tystnadsplikt
och får inte berätta för någon annan
det som du säger till oss.