Så ringer du Kvinnofridslinjen

Du ringer Kvinnofridslinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Pratar du andra språk än svenska?
Vi har tolkar som översätter till de flesta språk.