Så fungerar Kvinnofridslinjen

Du som är anhörig, vän eller bekant är välkommen att ringa Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen.

Vi som svarar i telefonen har erfarenhet av att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Vi arbetar dagligen med dessa frågor och möter kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild händelse eller våld och kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara en partner eller bekant. Det kan också vara en helt okänd person. Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Hos oss kan du få råd så att du kan hjälpa till att förändra situationen för en anhörig eller vän.

Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge råd och stöd. Till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour. Vi har också information om de olika verksamheterna erbjuder terapi eller stödsamtal, om de har kunskap om våld i samkönade relationer, om verksamheterna tar emot missbrukande kvinnor eller om barnverksamhet finns. Vi har också uppgifter om lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning, om vilka språk som talas och om husdjur är tillåtna.

Hos oss kan du också få information om vart du kan vända dig inom vården om din vän har fysiska eller psykiska skador. Eller hur man polisanmäler brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Om du inte talar svenska eller engelska kan vi ordna tolk på många andra språk. Meddela vilket språk du vill tala och vänta sedan kvar i samtalet medan vi kontaktar tolkservice. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja. Vi kan även hänvisa till Terrafem, Somaya,  Fempowerment och Lex Femme som är flerspråkiga kvinnojourer.

Du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni. Obs! Samtalet till Texttelefoni syns på telefonräkningen. Du kan läsa mer på www.texttelefoni.se.

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen från Åland. Numret är då 25 500. Att ringa från Åland kostar som att ringa ett lokalsamtal. Obs! Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen