Om stödtelefonen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen.

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.

Så fungerar Kvinnofridslinjen

Vi som svarar i telefonen arbetar dagligen med dessa frågor och har erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild händelse eller våld och kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara din partner eller någon annan du känner. Det kan också vara någon du inte känner sedan tidigare. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd, så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor. Till exempel till socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour.

Vi kan också berätta vart du kan vända dig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador. Eller hur du polisanmäler ett brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Om du inte talar svenska eller engelska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Om du behöver tolk är viktigt att du väntar kvar i luren, eftersom att det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen från Åland. Numret är då 25 500. Att ringa från Åland kostar som att ringa ett lokalsamtal. Obs! Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

Stödtelefonen kan inte nås från länder utanför Sverige.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet på uppdrag av regeringen.

Läs mer på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen