Kvinnofridslinjen_Anslagstavlan_textad

En film om Kvinnofridslinjen visas på Sveriges television i programmet Anslagstavlan.