Tillgänglighetsredogörelse för kvinnofridslinjen.se

Nationellt centrum för kvinnofrid står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kvinnofridslinjen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kvinnofridslinjen.se i något annat format stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till info@nck.uu.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på kvinnofridslinjen.se som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)]
  • Vissa videor har inte en alternativ presentation av innehållet (exempelvis manus eller transkribering). [WCAG 1.2.1 (A)]
  • På vissa sidor är det inte möjligt att hoppa över innehåll som upprepas på flera sidor (det saknas en länk längst upp på webbsidan som länkar till sidans huvudinnehåll) [WCAG [2.4.1 (A)]
  • Vissa webbsidor har inte en logisk tabbordning. [WCAG 2.4.3 (A)]
  • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när besökaren navigerar med hjälp av att tabba. [WCAG 2.4.3 (A)] och [WCAG 2.4.7 (AA)]
  • Vissa länktexter är för allmänt hållna i sammanhanget och beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. [WCAG 2.4.9 (AAA)]
  • På vissa webbsidor är inte rubrikerna hierarkiskt strukturerade på ett korrekt sätt. ​[WCAG 2.10.1 (AAA)]
  • En sammanfattning över alla fel/icke ifyllda fält visas ej. Vi visar endast ett felmeddelande på de individuella obligatoriska fält som inte fyllts i när man försöker posta formuläret. [WCAG 3.3.1 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kvinnofridslinjen.se Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020.
Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-16.