Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor om Kvinnofridslinjen. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kvinnofridslinjen via e-post: info@nck.uu.se.

Vem driver Kvinnofridslinjen?
Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen.
Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats

Vilka är det som arbetar på Kvinnofridslinjen?
På Kvinnofridslinjen arbetar specialutbildade socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer.

När har Kvinnofridslinjen öppet?
Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, alla dagar på året.

Kostar det något att ringa till Kvinnofridslinjen?
Nej, samtalet är kostnadsfritt.

Syns det på telefonräkningen att jag har ringt till Kvinnofridslinjen?
Nej, samtalet syns inte på telefonräkningen. Däremot måste du själv radera samtalet i telefonens samtalslista. Använder du dig av tjänsten Texttelefoni syns samtalet som ett samtal till Texttelefoni. Ringer du från Åland syns samtalet på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

Kan jag vara anonym när jag ringer till Kvinnofridslinjen?
Ja, du kan alltid vara anonym när du ringer till Kvinnofridslinjen. Du berättar bara så mycket du själv vill.

Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen även om jag inte pratar svenska?
Ja, personalen som svarar har tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Om du behöver tolk är viktigt att du väntar kvar i luren, eftersom att det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.
Mer information om tillgänglighet på Kvinnofridslinjen 

Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?
Ja, du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni. Obs! Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Texttelefoni.
Mer information om tillgänglighet på Kvinnofridslinjen 

Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag befinner mig utanför Sverige?
Nej, du kan bara ringa till Kvinnofridslinjen från Sverige. Undantag är Åland. Då är telefonnumret 25 500 och samtalet kostar som att ringa ett lokalsamtal. Obs! Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

Vad kan Kvinnofridslinjen hjälpa mig med?
Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Personalens uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter på din hemort så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Kan Kvinnofridslinjen svara på frågor om vårdnad och umgänge?
När du ringer till Kvinnofridslinjen kan du få information om vart du kan vända dig med frågor om vårdnad och umgänge. Personalen har tillgång till information om olika typer av verksamheter i hela landet.

Kan Kvinnofridslinjen hjälpa mig med att ringa till exempelvis socialtjänsten eller polisen?
Nej, Kvinnofridslinjen kan inte ringa upp andra verksamheter åt dig. Däremot kan du få kontaktuppgifter till olika verksamheter. I akuta situationer, ring alltid larmnumret 112.

Kan Kvinnofridslinjen hjälpa till med praktiska saker som bostad och kontakt med jurist?
Nej, Kvinnofridslinjen kan inte hjälpa till att ordna exempelvis bostad eller bistå med kontaktinformation till jurister. Däremot kan personalen ge exempel på vart du kan vända dig, exempelvis socialtjänsten och/eller kvinnojouren där du bor.

Kan jag som våldsutsatt man ringa till Kvinnofridslinjen?
Du är alltid välkommen att ringa till oss, men Kvinnofridslinjen har begränsad kunskap om lokala verksamheter som erbjuder stöd till våldsutsatta män.

Om jag är orolig för någon i min närhet, kan jag ringa till Kvinnofridslinjen?
Du som är anhörig, vän eller bekant till någon kvinna som är utsatt är välkommen att ringa till oss. Även yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete kan kontakta Kvinnofridslinjen.
Mer information till som dig som är anhörig eller vän

Mer information till som dig som är yrkesverksam

Hur gör jag för att söka jobb på Kvinnofridslinjen?
Lediga jobb annonseras via Region Uppsala .
Region Uppsalas webbplats

Tar Kvinnofridslinjen emot donationer som kläder, leksaker eller pengar?
Nej. Eftersom att Kvinnofridslinjen är en stödtelefon som bekostas med statliga medel kan vi inte ta emot donationer. Däremot tar många kvinnojourer emot donationer av olika slag.

Hur kan jag hjälpa till att sprida information om Kvinnofridslinjen?
På Kvinnofridslinjens webbplats kan du beställa olika typer av informationsmaterial att ha i exempelvis väntrum och på anslagstavlor. Det kostar ingenting att beställa informationsmaterial. Du kan också hjälpa till att sprida numret genom att gilla Kvinnofridslinjens sida på Facebook.
Beställ material 
Kvinnofridslinjens sida på Facebook