Efter ett sexuellt övergrepp

Reaktionerna efter ett sexuellt övergrepp kan vara mycket olika. De kan komma omedelbart efter eller långt senare. Anledningen till att man inte söker hjälp kan vara att man av olika skäl inte vill berätta om det som hänt, eller skäms över att ha blivit våldtagen.

Om du varit med om att bli tvingad till sex är det bra att få prata om det med någon. Hur man reagerar efteråt är olika, men det är viktigt att ta kontakt med hälso- och sjukvården för att få stöd och vård. Sjukvårdspersonalen kan göra en medicinsk bedömning och undersökning, ge psykologiskt stöd, ta prover på sexuellt överförbara sjukdomar och ta prover som kan användas som stödbevis mot förövaren.

Du behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp. Det är heller inte nödvändigt att polisanmäla för att sjukvården ska genomföra en undersökning och spårsäkring. Om du i ett senare skede bestämmer dig för att anmäla så finns proverna tillgängliga för polisen.

Om man mår dåligt lång tid efter ett sexuellt övergrepp kan man söka samtalsstöd eller terapi, i grupp eller individuellt. För många kvinnor betyder det mycket att träffa andra och upptäcka att de inte är ensamma om att ha blivit utsatta.

Läs mer på sidan om reaktioner på våld
Läs mer om spårsäkring vid sexuella övergrepp i NCK:s kunskapsbank 
Läs mer om rättsväsendets ansvar i NCK:s kunskapsbank