Våld i nära hbtq-relationer

Våld förekommer också i nära hbtq-relationer och följer i princip samma mönster som våld i nära relationer i stort.

Det kan vara skambelagt att i en nära hbtq-relation bli utsatt för våld och förtryck av sin partner. Är relationen inte accepterad bland vänner och familj kan det vara svårt att få det stöd som en behöver.

Bristen på kunskap och stereotypa föreställningar om hur hbtq-relationer fungerar kan bidra till en ökad utsatthet. Sjukvårdspersonal kan till exempel vara mindre uppmärksamma på om en kvinna visar tecken på att ha blivit utsatt för våld i nära relation om hon söker vård i sällskap av en annan kvinna eller om hon uppger att hon lever i en hbtq-relation. Det kan också handla om att hbtq-personer upplever att de inte är välkomna till eller får ett sämre bemötande på myndigheter och hjälpinstanser.

Läs mer om våld i nära hbtq-relationer i NCK:s kunskapsbank