Våld mot kvinnor i nära relationer

I de parrelationer där våld förekommer finns våldet sällan med från början. Dessa relationer börjar precis som de flesta andra med förälskelse. Den kan till och med vara mer passionerad än vanligt eftersom den våldsamme mannen ofta uppvaktar kvinnan intensivt.

Relationen förändras steg för steg. Till en början kan mannens krav och dominans verka oskyldiga och ofarliga. Men med tiden förändras både mannen och kvinnan i takt med att mannens kontroll och våld ökar. Kvinnan anpassar sig och försöker kanske undvika konflikter genom att gå med på mannens krav. Många kvinnor gör motstånd, men det leder ofta till ökat våld.

Misshandel börjar ofta med psykiskt våld, till exempel kritiska och nedsättande kommentarer, som gör att kvinnan slutar tro på sig själv. Sedan kan det fysiska våldet komma som en fortsättning.

Det är vanligt att kvinnan blir isolerad och tappar sina sociala kontakter och slutar göra saker på egen hand när mannen ogillar eller till och med förbjuder henne att träffa släkt och vänner. Kvinnan blir då ännu mer beroende av sin partner. Till slut kan han vara den enda känslomässiga kontakt hon har kvar.

Läs mer om våld mot kvinnor i nära relationer i NCK:s kunskapsbank