Våld i samkönade relationer

Våld förekommer också i samkönade relationer och följer då i princip samma mönster som i heterosexuella relationer.

Rädslan för att bli avslöjad som homosexuell, bisexuell eller transperson, om man inte redan berättat om det för sin omgivning, kan göra våldet ännu svårare att hantera. Det kan finnas skamkänslor inför att som exempelvis lesbisk leva med våld och förtryck av en annan kvinna – med risken att skada bilden av homosexuella i ett samhälle där det redan finns fördomar om hbtq-personer.

Brist på kunskap i samhället kan också bidra till större utsatthet. Till exempel kanske inte sjukvårdspersonal misstänker våld om någon söker vård i sällskap med sin partner av samma kön. Det kan också handla om att homosexuella inte är välkomna, eller inte känner sig välkomna, till hjälpinstanser för (heterosexuella) kvinnor.

Läs mer om våld i samkönade relationer i
NCK:s kunskapsbank: