Våld i samkönade relationer

Våld förekommer också i samkönade relationer och följer i princip samma mönster som i heterosexuella relationer.

Det kan vara skambelagt att i en samkönad relation bli utsatt för våld och förtryck av sin partner. Är relationen inte accepterad bland vänner och familj kan det vara svårt att få det stöd som en behöver.

Bristen på kunskap och stereotypa föreställningar om hur samkönade relationer fungerar kan bidra till en ökad utsatthet. Sjukvårdspersonal kan till exempel vara mindre uppmärksamma på om en kvinna visar tecken på att ha blivit utsatt för våld i nära relation om hon söker vård i sällskap av en annan kvinna eller om hon uppger att hon lever i en samkönad relation. Det kan också handla om att hbtq-personer upplever att de inte är välkomna till eller får ett sämre bemötande på myndigheter och hjälpinstanser.

Läs mer om våld i samkönade relationer i
NCK:s kunskapsbank: