Att vara utsatt

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Vi som svarar är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd, så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor. Till exempel till socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour.

Vi kan också berätta vart du kan vända dig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador. Eller hur du polisanmäler ett brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen