Så fungerar Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen.

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.

Vi som svarar i telefonen arbetar dagligen med dessa frågor och har erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild händelse eller våld och kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara din partner eller någon annan du känner. Det kan också vara någon du inte känner sedan tidigare. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd, så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.

Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge dig ytterligare hjälp där du bor. Till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour. Vi har också information om de olika verksamheterna erbjuder terapi eller stödsamtal, om de har kunskap om våld i samkönade relationer, om verksamheterna tar emot missbrukande kvinnor eller om barnverksamhet finns. Vi har också uppgifter om lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning, om vilka språk som talas och om husdjur är tillåtna.

Hos oss kan du också få information om vart du kan vända dig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador. Eller hur man polisanmäler brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Om du inte talar svenska eller engelska kan vi ordna tolk på många andra språk. Meddela vilket språk du vill tala och vänta sedan kvar i samtalet medan vi kontaktar tolkservice. Det kan ta upp till tio minuter innan tolkningen kan börja. Vi kan även hänvisa till Terrafem, Somaya, Fempowerment och Lex Femme som är flerspråkiga kvinnojourer.

Du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni. Obs! Samtalet till Texttelefoni syns på telefonräkningen. Du kan läsa mer på www.texttelefoni.se.

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen från Åland. Numret är då 25 500. Att ringa från Åland kostar som att ringa ett lokalsamtal. Obs! Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

Läs mer om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld på sidan om mäns våld mot kvinnor

Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen (01:00 min, textad)

 

 

Filmen finns på åtta olika språk och kan laddas ner från NCK:s webbplats.

Ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.