Så fungerar Kvinnofridslinjen

Du som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete kan vara ett viktigt stöd och du är välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var i Sverige du arbetar. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen.

Vi som svarar i telefonen har erfarenhet av att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Vi arbetar dagligen med dessa frågor och möter kvinnor som utsatts för fysisktpsykiskt och sexuellt våld. Det kan handla om en enskild händelse eller våld och kränkningar vid upprepade tillfällen. Förövaren kan vara en partner eller bekant. Det kan också vara en helt okänd person. Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du som yrkesverksam kan få förslag på alternativ så att du kan hjälpa till att förändra situationen för en våldsutsatt kvinna.

Om du vill kan vi föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge stöd på hemorten. Till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour. Vi har också information om de olika verksamheterna erbjuder terapi eller stödsamtal, om de har kunskap om våld i samkönade relationer, om verksamheterna tar emot missbrukande kvinnor eller om barnverksamhet finns. Vi har också uppgifter om lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning, vilka språk som talas och om husdjur är tillåtna.

Hos oss kan du också få information om vart du kan vända dig inom vården eller hur man polisanmäler brott, till exempel misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

För dem som inte talar svenska eller engelska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Den som behöver tolk måste vänta kvar i luren, eftersom att det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in. Vi kan även hänvisa till Terrafem, Somaya, Fempowerment och Lex Femme som är flerspråkiga kvinnojourer.

Personer som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni. Obs! Samtalet till Texttelefoni syns på telefonräkningen. Du kan läsa mer på www.texttelefoni.se.

Du kan ringa till Kvinnofridslinjen från Åland. Numret är då 25 500. Att ringa från Åland kostar som att ringa ett lokalsamtal. Obs! Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Läs mer på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen (01:00 min, textad)

 

Filmen finns på åtta olika språk och kan laddas ner från NCK:s webbplats.

Ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen