Sydsamiska – Åarjelsaemien

Information på Sydsamiska
Information på Sydsamiska