Kvinnofridslinjen är alltid öppen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50.

Vi lyssnar och ger stöd

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och du är anonym när du ringer. Samtalet är gratis.

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld eller om du är närstående och vill ha råd och stöd. Även du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa.

Hjälp oss sprida numret

Hjälp oss att sprida information om Kvinnofridslinjen genom att länka till vår webbplats, sprida material eller dela våra filmer.

Du kan sprida Kvinnofridslinjens nummer genom att beställa och sätta upp affischer och informationskort i väntrum, på mottagningar eller receptioner. Materialet är gratis.

Informationsfilm

Kvinnofridslinjen på
60 sekunder

Informationsfilmen om Kvinnofridslinjen finns på flera språk och i olika format.

Se alla filmer

Ring oss

020 – 50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och ger stöd till dig som utsatts för hot och våld. Samtalet är gratis. Det går inte att skicka sms till Kvinnofridslinjen. Vid akuta händelser, ring 112.

Vanliga frågor

Vad undrar andra över som ringer till oss?

Här har vi samlat vanliga frågor om samtalet till Kvinnofridslinjen.

Kan jag kontakta Kvinnofridslinjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

Nej, Kvinnofridslinjen tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till Kvinnofridslinjen.

Vad kan Kvinnofridslinjen hjälpa mig med?

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Kan jag som man ringa till Kvinnofridslinjen?

Ja, alla är välkomna att ringa till Kvinnofridslinjen. Du kan även ringa till Stödlinjen för män 020-80 80 80 som är öppen varje dag 7–21.

Se alla frågor

Är du orolig för någon du känner?

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts för hot och våld är också välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd.

Om våld

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan omfatta både fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper.

Om Kvinnofridslinjen

Stödtelefonen är bemannad av socionomer och sjuksköterskor med kunskap om våld. Vi finns här för att lyssna och ge professionellt stöd.

För dig som möter våldsutsatta i ditt arbete

Du som möter våldsutsatta i arbetet kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd och rådgivning. För dig som yrkesverksam finns också metodstöd, utbildningar och informationsmaterial.

 

FÖR DIG SOM YRKESVERKSAM