Lulesamiska – Lule Sámi – Julevsámegiella

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på lulesamiska