Press och nyheter

Kontaktpersoner

Ylva Porsklev

Pressekreterare

Elisabet Sandberg

Kommunikationsansvarig

Ska du skriva eller göra inslag om mäns våld mot kvinnor?

Rapportering om våld mot kvinnor kan väcka känslor hos våldsutsatta och närstående. En faktaruta i anslutning till reportaget gör skillnad – fler lyfter luren och ringer till Kvinnofridslinjen.

Faktaruta om Kvinnofridslinjen:

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är Sveriges nationella stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa. Stödtelefonen är öppen dygnet runt, året runt. Den som ringer är anonym. Samtalet är gratis.

Pressmeddelanden och nyheter om Kvinnofridslinjen

Pressmeddelande

Kvinnofridslinjen har besvarat fler samtal än någonsin

17-01-2024

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har under 2023 i snitt besvarat 135 samtal per dygn. Det är fler samtal än någonsin tidigare.

Nyhet

Fortsatt många samtal till Kvinnofridslinjen

07-02-2023

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade under förra året 44 678 samtal, vilket är det näst högsta antalet besvarade samtal någonsin. I snitt besvarades 122 samtal per dygn.

 

Nyhet

Nya filmer om Kvinnofridslinjen på samiska

30-03-2022

Den tecknade informationsfilmen om Kvinnofridslinjen finns i både en kort och en lång version, såväl som en ljudlös film anpassad för kollektivtrafik eller väntrum. Alla dessa tre filmer har översatts till nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.

Nyhet

Många samtal till Kvinnofridslinjen i december

20-01-2022

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt. I snitt har 116 samtal per dygn besvarats under 2021. Högst tryck var det under december månad.

Nyhet

Rekordmånga vill sprida Kvinnofridslinjens material

14-12-2021

Över 20 000 informationskort om Kvinnofridslinjen skickades ut till verksamheter runt om i landet under november i år. Aldrig tidigare har så många beställningar gjorts under en månad.

Nyhet

Fortsatt högt tryck på Kvinnofridslinjen

09-09-2021

Söktrycket på Kvinnofridslinjen fortsätter att vara högt. I snitt har 112 samtal per dygn besvarats under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Nyhet

Ökad isolering under pandemin

09-07-2021

Samtalen till Kvinnofridslinjen under pandemin vittnar om att många kvinnor har haft en särskilt svår situation under året. Ökad kontroll och isolering gör det ännu svårare än annars att lämna en våldsam relation.

Nyhet

Regeringsuppdrag om Kvinnofridslinjen klart

28-04-2021

l slutet av mars redovisade NCK ett regeringsuppdrag om att driva, stärka och utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. I uppdraget ingick även att öka kännedomen om Kvinnofridslinjen.

Nyhet

Samtal till Kvinnofridslinjen ökar för fjärde året i rad

12-01-2021

Under 2020 har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, besvarat 46 723 samtal. Det är en ökning på drygt tio procent jämfört med 2019.