Kontaktpersoner

Om du har du frågor om Kvinnofridslinjens verksamhet, synpunkter eller klagomål kan du kontakta Kvinnofridslinjens avdelningschef.

Anna Häger

Avdelningschef Kvinnofridslinjen

Pressfrågor

Ylva Porsklev

Pressekreterare

Elisabet Sandberg

Kommunikationsansvarig

Har du övriga frågor?

Läs mer på NCK:s webbplats www.nck.uu.se eller mejla till [email protected]. Mejl läses endast under kontorstid. På grund av sekretess- och säkerhetsskäl kan Kvinnofridslinjen inte svara på personliga frågor via e-post.

Mer information finns också på sidan Vanliga frågor om Kvinnofridslinjen.