Orolig för någon i din närhet?

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts för hot eller våld är också välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen för att få råd och stöd. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis.

Så kan du hjälpa

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Det finns saker du som närstående kan göra för att hjälpa.

Lyssna utan att ifrågasätta

Lyssna utan att döma eller ifrågasätta det som berättas för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam och sådana känslor kan förstärkas om du ifrågasätter. Pressa inte personen till något den inte är redo för.

Håll kontakten

Isolering är ofta en del av våldet och det är lätt att undra varför en vän eller släkting aldrig hör av sig. Men om du misstänker våld, håll kontakten och hör av dig emellanåt. Att ha vänner kvar kan ha en avgörande betydelse för någon som är våldsutsatt.

Fortsätt att fråga

Ställ frågor om våld om du ser tecken på att något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en relation berättar sällan spontant, därför måste frågor om våld ställas aktivt.

Berätta att det finns
hjälp att få

Berätta att personen kan vända sig till Kvinnofridslinjen för råd och vägledning eller lokala kvinnojourer eller tjejjourer för hjälp. Personen kan också få hjälp via socialtjänsten. Vid akuta händelser, ring 112.

Låt personen veta att du finns där

Var tydlig med att du finns där om personen behöver hjälp och att du kommer att finnas kvar i personens liv även om din närstående väljer att fortsätta relationen med sin partner.

Lyssna utan att ifrågasätta

Lyssna utan att döma eller ifrågasätta det som berättas för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam och sådana känslor kan förstärkas om du ifrågasätter. Pressa inte personen till något den inte är redo för.

Fortsätt att fråga

Ställ frågor om våld om du ser tecken på att något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en relation berättar sällan spontant, därför måste frågor om våld ställas aktivt.

Låt personen veta att du finns där

Var tydlig med att du finns där om personen behöver hjälp och att du kommer att finnas kvar i personens liv även om din närstående väljer att fortsätta relationen med sin partner.

Håll kontakten

Isolering är ofta en del av våldet och det är lätt att undra varför en vän eller släkting aldrig hör av sig. Men om du misstänker våld, håll kontakten och hör av dig emellanåt. Att ha vänner kvar kan ha en avgörande betydelse för någon som är våldsutsatt.

Berätta att det finns
hjälp att få

Berätta att personen kan vända sig till Kvinnofridslinjen för råd och vägledning eller lokala kvinnojourer eller tjejjourer för hjälp. Personen kan också få hjälp via socialtjänsten. Vid akuta händelser, ring 112.

Ring oss

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och ger stöd till den som utsatts för hot och våld. Även du som närstående kan ringa för att få råd och stöd. Samtalet är gratis.