Thai – Thai – ภาษาไทย

 

สายด่วนคุ้มครองสตรี (Kvinnofridslinjen) เป็นสายด่วนแห่งชาติของสวีเดนสำหรับผู้ที่ประสบกับการคุกคามและความรุนแรง หมายเลขโทรศัพท์ คือ 020-50 50 50

ผู้ที่เป็นญาติหรือเพื่อนก็สามารถโทรหาเราได้เช่นกัน เราให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และคุณโทรหาเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ใดของสวีเดน โดยจะไม่ปรากฏหมายเลขสายด่วนนี้จากการโทรของคุณในใบแจ้งค่าโทรศัพท์

คุณสามารถโทรหาสายด่วนคุ้มครองสตรีได้ หากคุณต้องการพูดกับใครสักคนเกี่ยวกับสิ่งคุณประสบ หรือหากคุณมีสิ่งใดที่คุณอยากจะถาม เราผู้ซึ่งรับสายของคุณเป็นนักสวัสดิการสังคม หรือพยาบาลที่มีประสบการณ์กับการพบเจอผู้ที่ตกอยู่สภาวะวิกฤตหรือสภาวะยากลำบาก เรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ และคุณสามารถระบุตัวเองเป็นบุคคลนิรนาม คุณบอกในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการจะบอกและเท่าที่อยากจะบอกเท่านั้น

เราผู้รับสายโทรศัพท์ทำงานเป็นประจำทุกวันกับเรื่องเหล่านี้ และมีประสบการณ์ในการพบปะกับผู้หญิงที่ประสบกับความรุนแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือละเมิดซ้ำหลายครั้ง ผู้กระทำผิดอาจเป็นคู่ของคุณหรือบุคคลอื่นที่คุณรู้จักและไม่รู้จัก หน้าที่ของเราคือการรับฟังและให้ความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ เราคุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเดินหน้าต่อไปได้

หากต้องการเราสามารถให้ข้อมูลแก่คุณได้ว่า คุณสามารถรับความช่วยเหลือและสนับสนุนเพิ่มเติมได้จากที่ใด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานสวัสดิการสังคมหรือศูนย์ฉุกเฉินสตรีหรือศูนย์ฉุกเฉินเยาวชนสตรี นอกจากนี้เรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การบำบัดหรือการสนทนาช่วยเหลือว่ามีพูดภาษาใดบ้าง สถานที่เหมาะสำหรับบุคคลทุพพลภาพหรือไม่ หรือมีกิจกรรม/การบำบัดสำหรับเด็กหรือไม่

เรายังสามารถให้ข้อมูลแก่คุณได้ด้วยว่า คุณจะสามารถติดต่อเพื่อรักษาพยาบาลได้ที่ใดหากคุณได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ หรือคุณจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไร เช่น ทำร้าย คุกคาม หรือล่วงละเมิดทางเพศ หรือความช่วยเหลือใดที่คุณจะได้รับจากเทศบาลของคุณ

ทั้งนี้คุณสามารถโทรติดต่อสายด่วนคุ้มครองสตรีได้ภายในประเทศสวีเดนเท่านั้น ไม่สามารถโทรจากต่างประเทศ

หากคุณไม่ได้พูดภาษาสวีเดนเรามีล่ามแปลให้บริการ สิ่งสำคัญคือให้คุณถือโทรศัพท์รอในระหว่างที่เราต่อสายล่ามแปลให้ ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 10 นาที

สายด่วนคุ้มครองสตรีดำเนินงานโดย Nationellt centrum för kvinnofrid (ศูนย์สันติภาพสตรีแห่งชาติ) ณ มหาวิทยาลัย Uppsala และ Akademiska sjukhuset โดยได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på thai