Sydsamiska – Southern Sámi – Åarjelsaemien gïele

Informationsfilm om Kvinnofridslinjen på sydsamiska