Lättläst svenska

 

Få stöd

 

Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.

 

Du kan ringa till oss på Kvinnofridslinjen

för att få stöd och information

om du har blivit slagen, hotad,

illa behandlad eller haft sex mot din vilja.

 

Är du släkt med någon

eller vän till någon

som har varit med om det,

kan du också ringa till oss.

 

Vi har alltid öppet,

både på dagen och på natten.

Det är alltid någon som svarar i telefonen

och det är gratis.

 

Du behöver inte berätta vem du är.

 

Vi kan också ge dig information

om var det finns kvinnojourer, tjejjourer

eller skyddat boende.

 

Vi kan tala om för dig vart du ska gå

om du behöver sjukvård.

 

Vi kan tala om för dig hur du anmäler till polisen.

Lättläst svenska