För dig som möter våldsutsatta i arbetet

Du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd och rådgivning. Du kan även hänvisa våldsutsatta att ta kontakt med oss eller ringa Kvinnofridslinjen tillsammans med patienten/klienten. Samtalen kan tolkas med hjälp av tolkservice.

Beställ informationsmaterial

Hjälp oss att sprida numret till Kvinnofridslinjen. Vi har bland annat affischer, broschyrer och telefonkort i visitkortsformat. Informationsmaterialet är kostnadsfritt.

Till beställningsformuläret

 

Ladda ner och sprid våra filmer

Informationsfilmen om Kvinnofridslinjen finns på sju språk och i olika längd. Den finns att ladda ner för spridning i sociala medier eller för att visa på digitala skärmar i väntrummet.

Till informationsfilmerna

 

NCK:s kunskapsbank

Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här hittar du forskare och forskningsprojekt, publikationer från myndigheter, ämnesguider, litteraturtips och en söktjänst.

Till Kunskapsbanken

 

Webbstöd för kommuner

I NCK:s kunskapsbank finns en särskild del för dig som jobbar med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation inom kommun och socialtjänst. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från myndigheter och reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Till Webbstöd för kommuner

 

Webbstöd för vården

I NCK:s kunskapsbank finns en del för dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och tandvård. Här hittar du information om det medicinska omhändertagandet, tecken och symtom på våld samt kopplingar mellan våldsutsatthet och ohälsa. Du hittar också exempel och filmer om att ställa frågan om våld, tillsammans med rutiner för hur du kan dokumentera och följa upp patienter som utsatts för våld.

Till Webbstöd för vården

 

Utbildning om våld

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen kan användas av dig som jobbar inom exempelvis socialtjänst, vård, omsorg, skola och rättsväsende. Den är kostnadsfri och du kan gå kursen enskilt eller i grupp.

Läs mer om Webbkurs om våld

 

Utöver webbkursen har NCK har ett antal utbildningar för både studenter och yrkesverksamma som du är välkommen att söka.

Läs mer om utbildningar om våld

 

Ring oss

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och ger stöd till den som utsatts för hot och våld. Även du som yrkesverksam kan ringa för råd och vägledning. Samtalet är gratis.