En nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot eller fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma är välkomna att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt. Samtalet kostar ingenting.

Drivs på uppdrag av regeringen

Stödtelefonen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Den drivs på uppdrag av regeringen och i enlighet med de krav som ställs i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen. NCK har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

Läs om NCK

49354

Så många samtal besvarade personalen under 2023.

135

Så många samtal per dygn besvarades i snitt under 2023.

62

Så många procent har samtalen ökat mellan 2017 och 2023.

Så fungerar Kvinnofridslinjen

Till Kvinnofridslinjen kan våldsutsatta, närstående eller de som möter våldsutsatta i jobbet ringa för stöd och råd.

Personalen som svarar i telefonen är socionomer eller sjuksköterskor som dagligen arbetar med dessa frågor och som har erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och den som ringer kan vara anonym.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den våldsutsatta bor, till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

Kvinnofridslinjen kan inte nås från utlandet, med undantag för Åland. När du ringer från Åland ringer du nummer 25 500.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.

Kvinnofridslinjen riktar sig i första hand till vuxna över 18 år.

Personalen som svarar i telefonen är socionomer eller sjuksköterskor som dagligen arbetar med dessa frågor och som har erfarenhet av möten med kvinnor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Vi kan föreslå alternativ och informera om olika verksamheter som kan ge ytterligare hjälp där den våldsutsatta bor, till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour.

Kvinnofridslinjen kan inte nås från utlandet, med undantag för Åland. När du ringer från Åland ringer du nummer 25 500.

Kvinnofridslinjen riktar sig i första hand till vuxna över 18 år.

Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Vi har tystnadsplikt och den som ringer kan vara anonym.

Vi kan berätta för den som har fysiska eller psykiska skador hur man kan kontakta vården eller hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

För den som inte pratar svenska har vi tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige.