Publikationer och rapporter

Här kan du hitta publikationer och rapporter som berör Kvinnofridslinjen och NCK:s serienoveller om sexuella övergrepp. På Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats www.nck.uu.se hittar du alla NCK:s publikationer.

Första helgen i juni

En serienovell om sexuella övergrepp som riktar sig till unga. NCK har tagit fram serienovellen i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Serienovellen finns även på engelska. Du kan också beställa serienovellerna i tryckt format från NCK.

Världens sämsta sommar

”Världens sämsta sommar” är en fristående fortsättning på serienovellen ”Första helgen i juni”. Båda serierna är skrivna och tecknade av Matilda Ruta i samarbete med NCK. Serienovellen finns även på engelska. Du kan också beställa serienovellerna i tryckt format från NCK.

Lärarhandledning: Första helgen i juni och Världens sämsta sommar

NCK har tagit fram en lärarhandledning för att använda serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta sommar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och SFI. Med böckernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. I lärarhandledningen får du förslag på diskussionsfrågor att ställa.

Redovisning av regeringsuppdraget att stärka och utveckla den nationella stödtelefonen för våldsutsatta m.m. (A2019/021272/JÄM)

Här redovisas arbetet med uppdraget att driva, stärka och utveckla verksamheten av Kvinnofridslinjen, särskilt med avseende på kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer eller som befinner sig i prostitution eller människo­handel för sexuella ändamål.

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Här redovisas arbetet med det fyraåriga uppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen och nå ut till fler.

En stödtelefon som alltid är öppen. Kvinnofridslinjen 2009-2012

Denna rapport beskriver utvecklingen av den nationella stödtelefonen under perioden 2009-2012.

Lättare att söka hjälp – Kvinnofridslinjens uppbyggnad och första år

I rapporten presenteras arbetet med uppbyggnaden av Kvinnofridslinjen och dess verksamhet under det första året.