Vanliga frågor och svar

 

Här har vi samlat frågor och svar om Kvinnofridslinjen. Välj en kategori för att se frågorna.

Filter

Om samtalet

 • När har Kvinnofridslinjen öppet?

  Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt, alla dagar på året.

 • Kostar det att ringa till Kvinnofridslinjen?

  Nej, samtalet till Kvinnofridslinjen är kostnadsfritt.

 • Kan jag kontakta Kvinnofridslinjen via sms, chatt eller mejl istället för att ringa?

  Nej, Kvinnofridslinjen tar enbart emot telefonsamtal och har ingen chatt- eller mejlfunktion. Det går inte att skicka sms till Kvinnofridslinjen.

Vem kan ringa?

 • Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag befinner mig utanför Sverige?

  Nej, du kan bara ringa till Kvinnofridslinjen från Sverige.

  Kvinnofridslinjens har ett samarbete med Åland som gör det möjligt att ringa till stödtelefonen även från Åland. Telefonnumret är då 25 500 och samtalet kostar som att ringa ett lokalsamtal. Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Ålands landskapsregering.

 • Kan jag vara anonym när jag ringer till Kvinnofridslinjen?

  Ja, du kan vara anonym och berättar bara det du själv vill.

 • Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag inte pratar svenska?

  Ja, om du inte pratar svenska så kan en tolk kopplas in. Tala om vilket språk du vill prata och vänta kvar i luren. Det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in.

 • Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa Kvinnofridslinjen ändå?

  Ja, även om du är osäker kan du ringa Kvinnofridslinjen för att få råd och stöd eller om du har frågor om våld.

 • Kan jag som man ringa till Kvinnofridslinjen?

  Ja, alla är välkomna att ringa till Kvinnofridslinjen. Du kan även ringa till Stödlinjen för män 020-80 80 80 som är öppen varje dag 7–21.

 • Kan jag som transperson och/eller icke-binär kontakta Kvinnofridslinjen?

  Ja. Alla, oavsett könsidentitet, kan kontakta Kvinnofridslinjen. Du kan även ringa Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 som är öppen varje dag 11-19.

 • Kan jag kontakta Kvinnofridslinjen om jag är i en samkönad relation?

  Ja, alla oavsett sexuell läggning är välkomna att ringa Kvinnofridslinjen.

 • Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen även om jag inte bestämt mig för att lämna den våldsamma relation jag är i?

  Ja, du kan ringa till Kvinnofridslinjen och få stöd och råd även om du inte bestämt dig för att lämna.

 • Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?

  Ja, du som har en hörselskada eller har nedsatt talförmåga kan ringa till Kvinnofridslinjen via tjänsten Texttelefoni. Samtalet syns på telefonräkningen som ett samtal till Texttelefoni.

 • Kan jag som anhörig eller vän ringa till Kvinnofridslinjen?

  Ja, du som är närstående till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som kollega eller chef till en våldsutsatt medarbetare ringa till Kvinnofridslinjen?

  Ja, du som är kollega eller chef till någon som är utsatt för hot eller våld är välkommen att ringa till oss.

 • Kan jag som möter våldsutsatta i mitt jobb ringa till Kvinnofridslinjen?

  Ja, yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete kan kontakta Kvinnofridslinjen för råd.

Vilken hjälp kan jag få?

 • Vad kan Kvinnofridslinjen hjälpa mig med?

  Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

  Vår uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. Du kan också få information om stödverksamheter dit du kan vända dig. Vi kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten eller vården. Vi kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel, hot eller sexuella övergrepp.

 • Hur kan Kvinnofridslinjen hjälpa mig om jag är ansvarig chef för en våldsutsatt eller möter våldsutsatta i mitt arbete?

  Du som yrkesverksam kan ringa för att få råd och stöd. Du kan hänvisa den våldsutsatta att själv ta kontakt med Kvinnofridslinjen eller genomföra ett trepartssamtal med Kvinnofridslinjen tillsammans med den våldsutsatta.

  Vi kan föreslå olika verksamheter som kan ge stöd på hemorten, till exempel socialtjänsten, ett skyddat boende, en kvinnojour eller en tjejjour.

 • Kan Kvinnofridslinjen hjälpa mig med att ringa till exempelvis socialtjänsten eller polisen?

  Nej, Kvinnofridslinjen kan inte ringa upp andra verksamheter åt dig. Däremot kan du få kontaktuppgifter till olika verksamheter. I akuta situationer, ring alltid larmnumret 112.

 • Kan Kvinnofridslinjen hjälpa till med praktiska saker som bostad eller kontakt med jurist?

  Nej, Kvinnofridslinjen kan inte hjälpa till att ordna exempelvis bostad eller bistå med kontakt med jurist. Däremot kan personalen ge exempel på vart du kan vända dig, exempelvis socialtjänsten och/eller en kvinnojour där du bor.

Om Kvinnofridslinjen

 • Vilka driver Kvinnofridslinjen?

  Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, på uppdrag av regeringen.

 • Vilka jobbar på Kvinnofridslinjen?

  På Kvinnofridslinjen arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet och vana att möta personer i kris och svåra livssituationer.

 • Hur kan jag hjälpa till att sprida information om Kvinnofridslinjen?

  Du kan du beställa olika typer av informationsmaterial att sätta i exempelvis väntrum och på anslagstavlor via beställningsformuläret. Det kostar ingenting att beställa informationsmaterialet.

  Det finns också informationsfilmer om Kvinnofridslinjen för spridning i sociala medier eller på informationsskärmar.

 • Tar Kvinnofridslinjen emot donationer som kläder, leksaker eller pengar?

  Nej. Eftersom Kvinnofridslinjen är en stödtelefon som bekostas med statliga medel kan vi inte ta emot donationer. Däremot tar många kvinnojourer emot donationer av olika slag.

 • Hur söker jag jobb på Kvinnofridslinjen?

  Lediga jobb annonseras via Region Uppsala. Gå till Region Uppsalas webbplats för att se lediga tjänster. På Kvinnofridslinjen arbetar socionomer och sjuksköterskor med minst fem års yrkeserfarenhet.

Ring oss

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och ger stöd till dig som utsatts för hot och våld. Samtalet är gratis och du kan vara anonym när du ringer.