FAQ Kategori: Vem kan ringa?

Kan jag kontakta Kvinnofridslinjen om jag är i en samkönad relation?


Jag vet inte om det jag utsatts för är våld. Kan jag ringa?


Kan jag som transperson och/eller ickebinär kontakta Kvinnofridslinjen?


Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag befinner mig utanför Sverige?


Kan jag vara anonym när jag ringer till Kvinnofridslinjen?


Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen om jag inte pratar svenska?


Kan jag som man ringa till Kvinnofridslinjen?


Kan jag ringa till Kvinnofridslinjen även om jag inte bestämt mig för att lämna?


Kan jag ringa om jag är döv eller har nedsatt hörsel/talförmåga?


Kan jag som anhörig eller vän ringa till Kvinnofridslinjen?