Att arbeta med frågorna

Du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd. Du kan även hänvisa våldsutsatta att ta kontakt med Kvinnofridslinjen. 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Stödtelefonen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, på uppdrag av regeringen. Vi är många som möter dessa kvinnor i vår yrkesroll och det är viktigt hur vi bemöter och omhändertar kvinnor som utsatts för våld. Du som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete är välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen 020–50 50 50 för stöd och rådgivning. Det är även möjligt att ringa Kvinnofridslinjen tillsammans med patienten/klienten. Samtalen kan tolkas med hjälp av tolkservice.

Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Hjälp till att sprida numret till Kvinnofridslinjen

Du som är yrkesverksam kan beställa informationsmaterial om Kvinnofridslinjen som du kan sprida på din arbetsplats och till dina kollegor. Det kostar ingenting att beställa informationsmaterial.

Gå till beställningssidan på Kvinnofridslinjens webbplats

Information om du vill länka till Kvinnofridslinjen från din verksamhets webbplats

Nationellt centrum för kvinnofrid

För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är det viktigt att ha kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

I Nationellt centrum för kvinnofrids uppdrag ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Via NCK:s webbplats kan du ta del av kunskap som du kan ha nytta av i ditt arbete.
Temasidor om att ställa frågor om våld inom hälso- och sjukvården
Temasidor om omhändertagande efter sexuellt övergrepp
Ladda ner och beställ NCK-material

NCK:s kunskapsbank – samlad kunskap för kvinnofrid

En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och forskningsprojekt, publikationer från myndigheter, nyskrivna ämnesguider, litteraturtips och en söktjänst.

NCK:s kunskapsbank

Webbstöd för kommuner

I NCK:s kunskapsbank finns en särskild del för dig som är yrkesverksam inom kommunen. Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Webbstöd för kommuner

Webbstöd för vården

I kunskapsbanken finns även en del för dig som är yrkesverksam inom hälso- och sjukvård och tandvård – webbstöd för vården. Här hittar du bland annat information om det medicinska omhändertagandet, tecken och symtom på våld samt kopplingar mellan våldsutsatthet och ohälsa, att dokumentera och följa upp patienter som utsatts för våld och att samverka med andra aktörer.

Webbstöd för vården

Webbkurs om våld

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå kursen. Den är helt kostnadsfri att använda och du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Webbkursen har producerats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Information om ”Webbkurs om våld” på NCK:s webbplats
Webbkursens webbplats